Dit doen we bij Stichting WorldGranny

Stichting WorldGranny draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen wereldwijd.

Stichting WorldGranny, afgekort als enkel WorldGranny wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en isolement van ouderen. Wereldwijd is armoede een belangrijke oorzaak van eenzaamheid op hoge leeftijd. WorldGranny mobiliseert politici, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties om zich met hart en ziel in te zetten om de de risico's van vergrijzing te adresseren.

WorldGranny is partner van HelpAge.

 

WorldGranny is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via deze link vindt u onze fiscale gegevens, doelstelling(en), informatie over het bestuur en de meest recente jaarstukken.