Over WorldGranny

10russia-image-superJumbo

WorldGranny maakt ouderen zelfredzaam, wereldwijd.

In Nederland haalt WorldGranny ouderen uit eenzaamheid en isolement. Wereldwijd bestrijdt ze de oorzaken van armoede op hoge leeftijd. WorldGranny mobiliseert politici, beleidsmakers, bedrijfsleven, organisaties en gewone mensen (zoals u en ik) om zich met hart en ziel in te zetten om de vergrijzing ons niet de baas te laten worden. Zelfredzaamheid, wereldwijd.

WorldGranny is de Nederlandse tak van HelpAge.