Geschiedenis

Caroline van Dullemen

 
WorldGranny is in 2004 opgericht door de sociologe drs. Caroline van Dullemen. Zij was op dat moment nog actief als directeur van het Wetenschappelijk Bureau van Groenlinks. Ook is ze voormalig secretaris van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR).

Als journalist reisde Caroline veel door Afrikaanse landen en sprak ze regelmatig met oudere vrouwen, om de geschiedenis en politieke situatie van het land beter te begrijpen. Veel van deze vrouwen waren volledig op zichzelf aangewezen en droegen zorg voor hun kleinkinderen. De ouders van deze kinderen waren vertrokken op zoek naar werk of, zoals vooral in zuidelijk Afrika, waren bezweken aan aids. Zij realiseerde zich dat er ingrijpende politieke en economische veranderingen moeten plaatsvinden om de Afrikaanse bevolking een betere toekomst te geven.

Tegelijkertijd zag zij dat wanneer deze meestal energieke ouderen een steuntje in de rug zouden krijgen, hun omgeving daar direct van zou profiteren. 

Tijdens haar fieldresearch kwam Caroline erachter dat in Nederland nagenoeg geen aandacht was voor dit onderwerp. Dit is waarom zij in 2004 WorldGranny heeft opgericht als de Nederlandse tak van HelpAge. Sindsdien is Caroline als Directeur verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van WorldGranny.