Visie, missie & beleid

Introductie

Wereldwijd ontstaat een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen. In de komende dertig jaar zal het aantal 65-plussers wereldwijd verdubbelen naar meer dan 15%. Van hen zal dan 80% in ontwikkelingslanden wonen. Landen waar geen pensioensregelingen of sociale vangnetten zijn en waar ouderen in extreme armoede leven. Terwijl vaak juist deze ouderen de zorg dragen voor hun kleinkinderen doordat door HIV/aids, migratie en oorlog hele generaties zijn weggeslagen.

Een groeiend, en zeer urgent probleem. Niet alleen voor ouderen van nu, maar destemeer voor de jongeren van nu, de toekomstige ouderen.


 

Visie

WorldGranny vindt dat ouderen wereldwijd een waardig, actief, gezond en veilig leven moeten kunnen leiden, en daarmee in staat moeten zijn om een belangrijke sociale, economische en maatschappelijke rol te spelen. Voor zichzelf en voor toekomstige generaties.


 

Missie

WorldGranny maakt ouderen wereldwijd zelfredzaam en maakt het voor hen mogelijk een actieve rol in de maatschappij te blijven spelen.

WorldGranny steunt ouderen in het nastreven van onafhankelijkheid en het uitbannen van extreme armoede, het behouden van gezondheid en mensenrechten.

De jongere generaties zijn veelal van deze ouderen afhankelijk in hun opvoeding en scholing. WorldGranny investeert indirect dus ook in diegenen die de belangrijke taak hebben hun land weer op te bouwen.


 

Aansluiting op MDGs

De visie en missie van WorldGranny staan in het verlengde van het Internationale Actieplan van de Verenigde Naties, opgesteld in Madrid (Madrid International Plan of Action on Aging, 2002) en bij de Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals; 2000-2015).

Milleniumdoelstellingen
De eerste Millenniumdoelstelling stelt dat extreme armoede en honger moeten worden gehalveerd vóór 2015. Het zijn vaak ouderen, en vooral oudere vrouwen, die tot de allerarmsten behoren.

De tweede doelstelling stelt dat alle jongens en meisjes in de wereld naar school moeten kunnen gaan. WorldGranny investeert in ouderen die de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen dragen. 

De derde doelstelling stelt dat mannen en vrouwen overal gelijke rechten moeten hebben. Vrouwen hebben wereldwijd nog vaak slechtere maatschappelijke posities dan mannen. Het grootste deel van de ouderen in de wereld is vrouw.

De zevende Millenniumdoelstelling stelt dat de kwaliteit van de leefomgeving van mensen verbeterd dient te worden. WorldGranny zet zich in voor de zelfredzaamheid van ouderen. Verbetering van hun leefomgeving is daar één van de manieren van aanpak in.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2021

Sinds 2004 is WorldGranny de Nederlandse non-profit organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van leven van ouderen wereldwijd. Met een totale omzet van bijna 7 miljoen euro hebben we tussen 2004 en 2016 tienduizenden ouderen en hun (klein) kinderen kunnen ondersteunen in kleinschalige projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Door meerjarige partnerschappen met HelpAge International en de Transition in the East Alliance (TEA) heeft WorldGranny een sterker maatschappelijk middenveld bereikt en de gezondheidszorg en meer financiële inclusie voor ouderen verbeterd.

Met veel partners en vrienden hebben we gelobbyd op het hoogste niveau. We hebben de Nederlandse regering, de Europese Commissie en de Verenigde Naties (VN) benaderd om het belang van mondiaal ouder worden in internationale samenwerking, buitenlands beleid zoals noodhulp en mensenrechten te benadrukken. Oudere mensen worden steeds meer zichtbaar als sociale categorie. Sinds 2009 heeft WorldGranny een ECOSOC-adviesstatus bij de VN. In de (inter) nationale media hebben we kunnen uitweiden over de meervoudige effecten van dalende geboortecijfers en stijgende levensduur in ontwikkelingsregio's.

Inmiddels zijn de institutionele financieringsmogelijkheden behoorlijk teruggelopen en heeft de stichting geen mensen meer in dienst.

Met de trouwe donateurs ondersteunt WorldGranny een project in Oeganda. In 2017 deed URICT een beroep op de organisatie grootmoeders te steunen die zorgden voor hun (aids) weeskinderen. Ze noemden het project: The Pink Butterfly Project, een lichtpuntje voor grootmoeders. Na gedetailleerd onderzoek en basisstudies, startte URICT begin 2017 met de ondersteuning van een  aantal kinderen die zonder hun ouders leven als gevolg van de HIV/AIDS-epidemie in Kamuli. Het gaat onder meer om:

  1. Het verstrekken van schoolspullen aan 25 weeskinderen zodat zij naar school kunnen gaan.
  2. URICT werkt met 50 huishoudens onder leiding van grootmoeders en voorziet hen van informatie over preventie en zorg voor HIV / AIDS, verstrekt counseling en begeleiding, en verwijst hen door naar andere hulpverleners.
  • Economische versterking -voedselzekerheid. URICT voorziet de grootmoeders van gereedschap, zoals handschoffels, en zaden die hen in staat stelden meer voedsel voor de huishouding te gebruiken en hen informatie over de markt te verstrekken. Ook verstrekt URICT voedingssupplementen aan kwetsbare grootmoeders die niet in staat zijn om hun eigen voedsel te verbouwen.
  1. Hygiëne & Hygiëne. Alle huishoudens zouden een pit-latrine moeten hebben zodat er minder ziektes voorkomen.

Het ligt in de bedoeling de samenwerking met UNRICT in de komende jaren verder uit te bouwen.

Meer weten over WorldGranny? Download hier het jaarverslag.