Visie & Missie

Introductie

Wereldwijd ontstaat een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen. In de komende dertig jaar zal het aantal 65-plussers wereldwijd verdubbelen naar meer dan 15%. Van hen zal dan 80% in ontwikkelingslanden wonen. Landen waar geen pensioensregelingen of sociale vangnetten zijn en waar ouderen in extreme armoede leven. Terwijl vaak juist deze ouderen de zorg dragen voor hun kleinkinderen doordat door HIV/aids, migratie en oorlog hele generaties zijn weggeslagen.

Een groeiend, en zeer urgent probleem. Niet alleen voor ouderen van nu, maar destemeer voor de jongeren van nu, de toekomstige ouderen.


 

Visie

WorldGranny vindt dat ouderen wereldwijd een waardig, actief, gezond en veilig leven moeten kunnen leiden, en daarmee in staat moeten zijn om een belangrijke sociale, economische en maatschappelijke rol te spelen. Voor zichzelf en voor toekomstige generaties.


 

Missie

WorldGranny maakt ouderen wereldwijd zelfredzaam en maakt het voor hen mogelijk een actieve rol in de maatschappij te blijven spelen.

WorldGranny steunt ouderen in het nastreven van onafhankelijkheid en het uitbannen van extreme armoede, het behouden van gezondheid en mensenrechten.

De jongere generaties zijn veelal van deze ouderen afhankelijk in hun opvoeding en scholing. WorldGranny investeert indirect dus ook in diegenen die de belangrijke taak hebben hun land weer op te bouwen.


 

Aansluiting op MDGs

De visie en missie van WorldGranny staan in het verlengde van het Internationale Actieplan van de Verenigde Naties, opgesteld in Madrid (Madrid International Plan of Action on Aging, 2002) en bij de Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals; 2000-2015).

Milleniumdoelstellingen
De eerste Millenniumdoelstelling stelt dat extreme armoede en honger moeten worden gehalveerd vóór 2015. Het zijn vaak ouderen, en vooral oudere vrouwen, die tot de allerarmsten behoren.

De tweede doelstelling stelt dat alle jongens en meisjes in de wereld naar school moeten kunnen gaan. WorldGranny investeert in ouderen die de verantwoordelijkheid voor jonge kinderen dragen. 

De derde doelstelling stelt dat mannen en vrouwen overal gelijke rechten moeten hebben. Vrouwen hebben wereldwijd nog vaak slechtere maatschappelijke posities dan mannen. Het grootste deel van de ouderen in de wereld is vrouw.

De zevende Millenniumdoelstelling stelt dat de kwaliteit van de leefomgeving van mensen verbeterd dient te worden. WorldGranny zet zich in voor de zelfredzaamheid van ouderen. Verbetering van hun leefomgeving is daar één van de manieren van aanpak in.

 

Meer weten over WorldGranny? Download hier het jaarverslag.