Als particulier

Doneren

WorldGranny biedt ouderen in ontwikkelingslanden structurele steun. Uw donatie kan ons hierbij helpen!

Met uw bijdrage kunnen wij eenzame ouderen helpen in Peru. 

Online doneren: stort op Gironummer 4894696

Wordt vriend!

U kunt Vriend worden door WorldGranny structureel te steunen door een periodieke donatie te doen.

Als Vriend van WorldGranny doet u een maandelijkse bijdrage. U kunt ervoor kiezen om uw bijdrage in te zetten in een bepaalde regio.

U kunt ook een project kiezen waar uw donatie aan ten goede komt. 

 

Notariële schenking

U kan giften aan WorldGranny volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wat u hiervoor nodig heeft is een schenkingsovereenkomst vastgelegd in een notariële akte.

Als u wilt dat na uw overlijden uw bezittingen volgens uw eigen wensen worden verdeeld, moet u dit in een testament regelen. Met een testament bepaalt u tijdens uw leven wat u na uw dood aan wie nalaat. Ook een Goed Doel, zoals WorldGranny, kunt u in uw testament opnemen. Hierbij hoeft het niet om grote bedragen te gaan, we zijn uiteraard al blij met elke steun! Ook is het mogelijk om andere zaken als geld, zoals een auto, kunst of meubels na te laten. Het nalaten aan een goed doel heeft het voordeel dat het vrijgesteld is van erfbelasting.

Neem gerust contact met ons op met vragen hierover of voor meer informatie!


 

HelpAge CEO, Toby Porter, at shelter distribution in Philippines

Sponsorloop 2013. 

Oegandadag 2013.