Het TEA Programma

Zelfredzaamheid in Azië

Het TEA Programma (Transition in the East Alliance) is een samenwerking van het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV), het Global Initiative on Psychiatry (GIP) en WorldGranny (WG) dat zich richt op het versterken van de positie van kwetsbare groepen in Georgië, Laos, Sri Lanka, Tadzjikistan en Vietnam. U kunt hiernaast meer informatie vinden over de verschillende landen.

Alle leden van de TEA delen deze visie en hebben een coherentemissie geformuleerd voor het programma. De drie alliantieleden dragen ieder bij aan het programma vanuit hun eigen ervaring met, en technische kennis over de doelgroepen. Lees meer over dit programma op de website van TEA.


Wat is een CBO?

TEA werkt vaak samen Community Based Organisations, ofwel CBOs. Dit zijn organisaties die de belangen behartigen van een specifieke sociale groep. Deze doelgroep wordt niet alleen gerepresenteerd, maar maakt ook onderdeel uit van de organisatie. Binnen het TEA programma moedigen we gemarginaliseerden aan om zichzelf te organiseren in zulke groepen van gelijkgestemden. Hierdoor staan ze sterker en wordt hun stem sneller gehoord.

CBOs worden geleid door bewoners van de gemeenschap, die vaak zelf gemarginaliseerd zijn of hiermee te maken krijgen via hun familieleden. Zij kennen de gemeenschap goed en weten dus hoe ze andere mensen kunnen motiveren om ook lid te worden van de CBO. Je kunt het zien als een soort buurthuis, waar gelijkgestemden elkaar ontmoeten om zowel zichzelf als hun gemeenschap vooruit te helpen. Het voordeel van zo'n lokaalgewortelde organisatie is dat de gemeenschap zich snel betrokken voelt, omdat bijvoorbeeld de leiders van de CBO hun buurmannen of buurvrouwen zijn. De grootte en professionaliteit van een dergelijke organisatie kunnen heel verschillend zijn, maar er kan wel gezegd worden dat CBOs meestal informeler zijn dan NGOs (non-gouvernementele organisaties).

De focus van CBOs is vaak om gelijkheid te creëren tussen alle lagen van de samenleving. Hierin wordt er vooral gericht op de rechten van hun eigen sociale groep. Binnen de organisatie kunnen ze zich op heel veel verschillende onderwerpen richten. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidszorg, onderwijs, milieu en klimaat, rechten, sociale voorzieningen, religie en spiritualiteit, inkomen en arbeid.

Enkele voorbeelden van CBOs binnen het TEA programma:

  • OPA: Older People's Association
  • ISHC: Intergenerational Self-Help Club
  • DPO: Disabled People Organisation
  • VHWA: Village Health Workers Association
  • Club of parents with CWD (Children with Disabilities)
  • Club of family members of PMHP (People with Mental Health Problems)


Resultaten

Download hier de resultaten van het TEA programma in 2011.


Onze partners

MCNV logoGlobal Initiative on Psychiatry